A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
h
Skeletten gevonden bij herinrichting centrum van Balk

Skeletten gevonden bij herinrichting centrum van Balk

Bij de werkzaamheden in het centrum van Balk is een vrijwel intact skelet gevonden. Dit was echter geen verrassing. In de omgeving van het Haskeplein ligt een begraafplaats uit de middeleeuwen. Het werk binnen de archeologische contouren gebeurt onder begeleiding van een archeoloog.

Het skelet lag relatief dicht onder de oude bestrating. Volgens de archeoloog lijkt het er dan ook op dat dit skelet is herbegraven. Mogelijk is dit gebeurd na eerdere werkzaamheden in een verder verleden. Om die reden moet de grond behoedzaam en laagje voor laagje worden afgegraven. De beenderen die aan het licht komen, worden veiliggesteld, om in kratten voor onderzoek naar een fysisch antropoloog te worden gebracht. Na het onderzoek krijgen de beenderen een nieuwe rustplaats.

    

© gemeente De Fryske Marren