A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie Haadwei Damwâld

Reconstructie Haadwei Damwâld

Start project

Op donderdag 6 april 2017 is de herinrichting van de Haadwei in Damwâld officieel gestart. Wethouder Roelof Bos heeft ‘de schop’ over gedragen aan A. Faber B.V. Aansluitend vond er een inloopbijeenkomst voor de dorpsbewoners plaats. Deze inloop is goed bezocht, het was een geslaagde bijeenkomst met veel enthousiaste bewoners.

De Haadwei in Damwâld (voormalige provinciale weg) wordt heringericht tot een dorpse straat. Door het maken van pleinen en andere verbijzonderingen wordt het doorgaande karakter van de Haadwei onderbroken. Inwoners en ondernemers zijn nauw betrokken geweest bij de planvorming.

Kansen in Kernen

De herinrichting van de Haadwei is onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). Provincie en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er immers veel minder doorgaand verkeer door deze dorpen.

Naar verwachting wordt de herinrichting eind dit jaar opgeleverd.