A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
WRM Jan Wiegersstraat Ten Boer
Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Aanvang

Mei 2023

Contactpersoon

Dhr. A (Ale) de Vos

Status

In uitvoering

In Mei 2023 start Aannemersbedrijf A. Faber B.V. met het project ‘Woonrijp maken Jan Wiegersstraat Ten Boer”. Dit project is aangenomen met een CO2 gunningsvoordeel, de opdrachtgever heeft gevraagd om het reduceren van CO2 op het project door middel van de inzet van duurzaam materieel.

In onze begroting is door de inzet van duurzaam materieel de uitstoot voorafgaand aan het project geschat op 23 ton CO2.

Door de extra inzet van elektrische materieel tijdens het werk komt de totale uitstoot hopelijk nog lager uit.
Ingezet elektrisch materieel; minshovel, minikraan, tigerstone, trilplaten en het brekerzand is geleverd met een elektrische vrachtwagen.
Ook is er een elektrische bedrijfswagen beschikbaar gesteld voor het woon- werkverkeer van de kraanmachinist.