A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Woonrijp maken Wettertún Berlikum
Opdrachtgever

Gemeente Waadhoeke

Aanvang

Februari 2023

Contactpersoon

Dhr. A. (Anne) van Straten en H. (Hielke) Beijering

Status

In uitvoering