A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Woonrijp maken Minnertsga
Opdrachtgever

Gemeente Waadhoeke

Aanvang

4 September 2023

Contactpersoon

Dhr. H. (Hielke) Beijering

Status

In Uitvoering

Ons project WRM Stinzenlân te Minnertsga in opdracht van de gemeente Waadhoeke is volop in uitvoering

De bruggen met een onderbouw van beton en een bovenbouw van hout worden momenteel gemaakt, daarnaast zijn we begonnen met het aanbrengen van nieuw straatwerk. Dit straatwerk wordt met behulp van een elektrische shovel machinaal aangebracht, de overige werkzaamheden worden uitgevoerd met een mobiele kraan welke is voorzien van HVO100 brandstof.