A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Woonrijp maken Franeker Zuid
Opdrachtgever

Ontwikkelingscombinatie Franeker Zuid C.V.

Aanvang project

18 juni 2018

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status

In uitvoering

In opdracht van de Ontwikkelingscombinatie Franeker Zuid C.V. voeren wij het project woonrijp maken Franeker Zuid uit.
Dit project, ook wel bekend als de Elfstedenwijk, wordt in 5 fases uitgevoerd.