A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Woonrijp maken Centrum Oostzijde Emmeloord
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Aanvang

Februari 2022

Contactpersoon

Dhr. N (Niels) Hoekstra

Status

Opgegelverd Deel 1 december 2022

Voor de gemeente Noordoostpolder werken we aan het Woonrijp maken Centrum Oostzijde.
Er wordt een modern en veilig woon- en winkelgebied gerealiseerd. We werken onder andere aan nieuwe bestrating van parkeerterreinen en voetpaden en trottoirs, we brengen nieuwe afwatering, putten en kolken aan. Wanneer de apartementencomplexen gereed zijn zullen er ook asfalteringswerkzaamheden plaatvinden. De afwerking van het gebied met groenvoorziening nemen we ook mee.