A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Waterplan Balk
Opdrachtgever

Gemeente De Fryske Marren

Aanvang Project

Augustus 2021

Contactpersoon

Dhr. A (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

In Balk werken wij mee aan de realisatie van “Waterplan Balk”. Een opdracht van de Gemeente De Fyske Marren.
Er is onder andere een nieuwe watergang achter de Benjamin Steegengastrjitte en de Dokter Westrastrjitte aangelegd die reeds is geopend.  Op de foto’s zijn we bezig met het plaatsen van uitstroombakken.