A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Vervangen Persleiding Luttelgeest Marknesse
Opdrachtgever

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvang project

6 september 2021

Contactpersoon

Dhr. Wibo Faber

Status

Opgeleverd: 10 december 2021

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland werkt Aannemersbedrijf A. Faber B.V. aan het ‘Vervangen van de persleiding tussen Luttelgeest-Marknesse’.

De leiding tussen deze twee dorpen is aan vervanging toe. Een persleiding is een rioolbuis die zorgt  voor goede afvoer van afvalwater. Het afvalwater wordt onder hoge druk door de buis verpompt naar het rioolgemaal in Marknesse en van daar uit gaat het uiteindelijk door naar de Rioolwaterzuivering. Om het transport van afvalwater zo min mogelijk te versotroren wordt de persleiding in gedeeltes vervangen. Het werkgebied loopt voornamelijk door agrarisch gebied en langs de Luttelgeesterweg, dit is de ontsluitingsweg tussen Marknessese en Luttelgeest. De persleiding wordt onder de inritten van de agrarische bedrijven door getrokken/geboord zodat deze intact blijft. Ook wordt de persleiding onder de kalenbergertocht door geboord.