A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Uitbreiding Spannum
Opdrachtgever

Gemeente Waadhoeke

Aanvang

Oktober 2023

Contactpersoon

Dhr. H (Hielke) Beijering

Status

In uitvoering

In Spannum hebben de Gemeente Waadhoeke en de plaatselijke kerk de handen ineen geslagen om het dorp uit te gaan breiden met dertien nieuwe woningen aan de Swachlumerleane.Wij voeren hier het bouwrijpmaken uit en zodra de woningen klaar zijn mogen we de wijk ook woonrijp gaan maken.

Voordat we konden beginnen met de riool- en grondwerkzaamheden zijn voor ons drains aangebracht die we gebruiken voor de horizontale bemaling. Werkzaamheden zijn onder andere het aanbrengen van 250m1 dubbelstelsel en een wegfundering van menggranulaat.