A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Terreininrichting ”de Nije Rolpeal fase 2”
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Aanvang project

December 2019

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

In uitvoering