A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Terreininrichting ”de Nije Rolpeal fase 2”
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Aanvang project

December 2019

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status

Opgeleverd juni 2020