A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Schout- en Schepenenbuurt Den Helder
Opdrachtgever:

Gemeente Den Helder

Aanvang project:

Maart 2021

Contactpersoon:

Dennis Kiewied

Status:

Opgeleverd

Het project ‘Toekomstbestendig maken Schout en Schepenenbuurt’ heeft betrekking op de straten Jan Clompstraat, Willem van Alcmadestraat, Pieter Janssonstraat, Graaf Willem II straat, Schout en Schepenstraat, Johannes Brinkhorststraat en de Claes Simon Tuijnsaetstraat te Den Helder.
Er zal een aantal verbeteringen in de wijk worden toegepast waardoor de (verkeers)veiligheid op verschillende plekken toeneemt, de afwatering en riolering efficiënter wordt en de omgeving wordt geoptimaliseerd met betrekking tot parkeergelegenheid en toegankelijkheid voor mindervaliden.