A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Rioolvervanging Slenk en Schierstins te Sneek
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Aanvang project

15 april 2019

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

Opgeleverd

Voor gemeente Súdwest-Fryslân vervangen wij de riolering in de straten Slenk en Schierstins in Sneek.
Het nieuwe hoofdriool wordt op palen aangebracht.