A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Rioolvervanging Rengersstraat Sint Nicolaasga
Opdrachtgever

Gemeente De Fryske Marren

Aanvang

10 oktober

Contactpersoon

Dhr. S. (Sander) van der Veen

Status

Opgeleverd 5 februari 2023

Voor de Gemeente De Fryske Marren wordt in Sint Nicolaasga de Rengersstraat voorzien van nieuwe rioolstelsels voor de afvoer van vuilwater en hemelwater. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd op de Vegilinstraat, Groenendal en de Uranusstraat. Nadat de riolering is aangelegd komt er een funderingslaag en wordt, waar mogelijk, de weg machinaal dichtgestraat.