A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Rioolvervanging Pastorielaan en Uilke Boonstralaan te Joure
Opdrachtgever

Gemeente De Fryske Marren

Aanvang project

Maart 2018

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

Opgeleverd

In opdracht van gemeente De Fryske Marren is de riolering in de Pastorielaan en een deel van de Uilke Boonstralaan in Joure vervangen door een gescheiden rioolstelsel.