A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Rioolvervanging Makkum
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Aanvang project

Maandag 19 september 2016

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

Voor gemeente Súdwest-Fryslân vervangen wij in Makkum in de straten Cynthia Lenigestraat en Petrus Groeniastraat de riolering. De riolering bestaat hier uit een gemengd stelsel en bij de vervanging wordt een gescheiden stelsel aangebracht.
Het hemelwaterafvoer riool (HWA) bestaat uit PVC buisdelen met een diameter uiteenlopend van Ø 250 tot Ø 315. Het droogweerafvoer riool (DWA) bestaat uit betonnen buisdelen van Ø 300 tot Ø 500.

Naar verwachting is het project einde van dit jaar afgerond en opgeleverd.