A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Rioolreconstructie Hôfsleane te Berlikum
Opdrachtgever

Gemeente Waadhoeke

Aanvang

Mei 2022

Contactpersoon

Dhr. H. (Hielke) Beijering

Status

Opgeleverd 23 november 2023

Op de Hôfsleane in Berlikum werken we aan het vervangen van de riolering. Voor de Gemeente Waadhoeke voeren wij hier een Rioolrenovatie uit.

In week 47  hebben onze vakmensen deze grote inspectieputten geplaatst op ons project in Berltsum. Hier voeren wij een rioolrenovatie uit in opdracht van de Gemeente Waadhoeke. In het kader van duurzaamheid is gekozen voor een gescheiden rioolstelsel. Het afval water gaat naar de rioolzuivering, het regenwater infiltreert deels in de ondergrond en wordt deels rechtstreeks geloosd op het oppervlaktewater.