A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie Valeriusstraat te Leeuwarden
Opdrachtgever

Gemeente Leeuwarden

Aanvang uitvoering

14 maart 2016

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

Maandag 14 maart 2016 starten wij, in opdracht van gemeente Leeuwarden, met de reconstructie van de Valeriusstraat in Leeuwarden.

Resultaat van de reconstructie is dat het verkeer goed doorstroomt en het makkelijker en veiliger wordt om de straat over te steken. De parallelwegen worden voorzien van rood asfalt en parkeervakken. De hoofdrijbaan krijgt een groene middenberm, 5 veilige oversteekplaatsen en nieuw asfalt. De parallelwegen en de hoofdrijbaan worden van elkaar gescheiden door een groene haag.

De gehele reconstructie is opgedeeld in meerdere fasen om de doorstroming en bereikbaarheid (ook van de omliggende wijken) te waarborgen.

Wekelijks is er een inloopuur op de woensdag van 15.30 uur tot 16.30 uur in onze bedrijfsunit aan het Beethovenplantsoen.