A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie stationsgebied Harlingen
Opdrachtgever

Gemeente Harlingen

Aanvang project

16 juli 2018

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status

In uitvoering

Het project

In opdracht van gemeente Harlingen zijn wij gestart met de reconstructie van het stationsgebied in Harlingen.
De brede weg wordt versmald en aan beide zijden van de weg komt een vrijliggend fietspad. Hier is voor gekozen om de snelheid van auto’s naar beneden te brengen en het voor fietsers veiliger te maken. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van het asfalt en het verwijderen van de oude bestrating en banden. Voor het aanbrengen van de bestrating en banden is gekozen voor nieuw materiaal. Ook moet er een figuratie midden in de weg aangebracht worden waar de stad Harlingen op te zien is.
Daarnaast zitten er in het project enige (bodem)saneringswerkzaamheden die wij onder ons eigen BRL7000 certificaat uitvoeren.

Bijzonderheden

Gemeente Harlingen en Provincie Fryslân hebben geld beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van vrijliggende fietspaden langs de Stationsweg. Architect en stedenbouwkundige Nynke-Rixt Jukema heeft het ontwerp stedenbouwkundig ingepast, zodat het Stationsgebied een mooie entree van Harlingen wordt.