A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie Spoorstraat in Harlingen
Opdrachtgever

Gemeente Harlingen

Aanvang Uitvoering

Oktober 2020

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

In opdracht van de Gemeente Harlingen voeren wij het project “Reconstructie Spoorstraat Harlingen” uit, de Spoorstraat en het fietspad langs de Spoorstraat worden aangepakt. De werkzaamheden omvatten grondwerk en riolering, straatwerk en het toepassen van asfalt. Het ontgraven van de rioolsleuf moest onder archeologische begeleiding plaatsvinden.

  • foto 2 en 7 zijn gemaakt door Joachim de Ruijter

Tijdens de herinrichting van het gebied is ook het parkeerterrein aangepakt.
Voorheen was er sprake van een schelpenverharding op het parkeerterrein. Na aanleg in 2014 moest de gemeente regelmatig langs komen om gaten op te vullen. De schelpenverharding is vervangen door betonstenen die de parkeervakken duidelijk aangeven.

Meer lezen over de renovatie van het parkeerterrein? Op harlingen.nl is een leuk artikel te lezen.

https://www.harlingen.nl/renovatie-parkeerterrein-spoorstraat-afgerond