A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie Spoorstraat in Harlingen
Opdrachtgever

Gemeente Harlingen

Aanvang Uitvoering

Oktober 2020

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

In uitvoering

In opdracht van de Gemeente Harlingen voeren wij het project “Reconstructie Spoorstraat Harlingen” uit, de Spoorstraat en het fietspad langs de Spoorstraat worden aangepakt. De werkzaamheden omvatten grondwerk en riolering, straatwerk en het toepassen van asfalt. Het ontgraven van de rioolsleuf moest onder archeologische begeleiding plaatsvinden.

 

  • foto 2 en 7 zijn gemaakt door Joachim de Ruijter