A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie riolering en herinrichting Spoorstraat te Oudkarspel
Opdrachtgever

Gemeente Langedijk

Aanvang project

18 juni 2018

Contactpersoon

J. (Jeroen) Wiegersma

Status

Opgeleverd

In Oudkarspel gaan wij in opdracht van gemeente Langedijk de riolering in de Spoorstraat volledig vervangen en in de Achterstraat gerenoveerd. De bestrating, de parkeervakken en het groen worden opnieuw ingericht. Vooruitlopend op onze werkzaamheden zijn door de nutsbedrijven de gasleidingen en elektriciteitskabels vervangen.

De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd en duren naar verwachting tot het einde van het jaar.  Het eindresultaat is een toekomstbestendig ingerichte straat die weer decennia mee kan en waar alle disciplines in één keer hebben samengewerkt.