A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie Prof. Titus Brandsmaweg te Joure
Opdrachtgever

Gemeente De Fryske Marren

Aanvang project

Augustus 2015

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

Voor gemeente De Fryske Marren voeren wij de reconstructie aan de Prof. Titusbrandsmaweg te Joure uit.

De reconstructie bestaat o.a. uit het aanleggen van drainage, kolken met uitleggers en het aanbrengen van elementenverhardingen.