A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reconstructie Beuckelaerstraat Sint Annaparochie
Opdrachtgever

Gemeente Het Bildt

Aanvang project

Medio juni 2017

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

Het terrein van de voormalige Ulbe van Houten-locatie wordt opnieuw ingericht. De riolering in de omliggende wegen wordt vervangen en er wordt onderhoud gepleegd aan de straten er omheen.

Aan de Beuckelaerstraat wordt de riolering vervangen. Daarbij wordt een gescheiden systeem aangebracht. Dit betekent dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. De klinkers in de weg worden vervangen door asfalt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de Beuckelaerstraat tegen de bouwvak (de week van maandag 31 juli) klaar zijn.

Tegelijk met deze werkzaamheden wordt ook begonnen met de bouw van de nieuwe Aldi supermarkt. Direct daarna start ook de bouw van de woningen op het voormalige terrein van de Ulbe van Houten school.  Voor de bouw van deze woningen verzorgen wij ook de infrawerkzaamheden.

Vanwege onderhoudswerkzaamheden zullen ook een deel van de van Loonstraat, een deel van de Steven Huygensstraat en een deel van de Kempenaarstraat, gelegen rondom het voormalige Ulbe terrein, worden ook voorzien van  een gescheiden rioolsysteem.  Deze straten worden vervolgens opnieuw bestraat.

Deze  werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Dit wordt afgestemd met de bouwer van de nieuwe Aldi supermarkt. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2018 voltooid.