A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Ovonde Rhaladyk
Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Aanvang project

Dinsdag 29 maart 2016

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

Op de kruising van de wegen N361 en Rhaladyk te Aldtsjerk gaan wij een ovonde realiseren. Deze ovonde bevordert een veilige oversteek voor fiets- en landbouwverkeer.

Veiligheid

De oversteek bevindt zich op een gebiedsontsluitingsweg waarbij fietsers via een kruisingsvlak met 3 rijstroken samen met overig verkeer moet oversteken. De intensiteit van het wegverkeer is hoog en van het (brom)fietsverkeer laag. De ovonde zorgt er voor dat de doorgaande route zo weinig mogelijk hinder ondervindt en de (brom)fietsoversteek veiliger is doordat er nauwelijks dode hoeken ontstaan.

Van de ovonde is een mooi overzichtsfilmpje gemaakt door SlumpMedia Productions geschikt om te bekijken via de pc en mobiel.