A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Nieuwbouw Lidl te Wolvega
Opdrachtgever

Ballast Nedam Bouwborg Noord

Aanvang project

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

Voor de bouw van de meest energiezuinige en duurzame nieuwe vestiging van Lidl in Nederland (in Wolvega) voeren wij de infrawerkzaamheden.  Deze werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van de buitenriolering, het aanbrengen van een funderingslaag, elementenverhardingen en diverse terreininrichtingselementen.

Naast het aanbrengen van elementenverhardingen om het pand heen wordt er een ruim parkeerterrein aangelegd.