A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Nieuwbouw Fritom te Bolsward
Opdrachtgever

Fritom Holding

Aanvang project

September 2017

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

Fritom bouwt op industrieterrein De Marne in Bolsward een nieuw kantoorgebouw met garage en wasstraat. Voor deze nieuwbouw zijn wij belast met de uitvoering van het grondwerk.

Het gebouw wordt zo toekomstbestendig mogelijk, energie- en milieuneutraal gebouwd met zoveel mogelijk gebruikmaking van duurzame materialen. Dit geldt niet alleen voor het nieuwe gebouw maar ook voor bijv. de toe te passen fundering.