A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Landbouwoversteek De Iedyk N359 Lemmer – Sondel
Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Aanvang uitvoering

Februari 2020

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

In opdracht van de provincie Fryslân voeren wij het project ‘’Landbouwoversteek Iedyk N359’’ uit, er is een bypass aangelegd waardoor het verkeer om een groot deel van het werk kan rijden. Hiermee wordt de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers gewaarborgd. Tevens kan het werk met minimale hinder uitgevoerd worden.

Het nieuwe ontwerp creëert een midden geleider waar het overstekende (landbouw) verkeer zich veilig kan opstellen na het passeren van één rijstrook en waarna veilig en overzichtelijk de tweede rijstrook kan worden overgestoken.

Het werk zal in twee fases uitgevoerd worden; de doorgaande weg wordt als eerst aangelegd, nadat dit gereed is kan het verkeer hiervan gebruik maken. Daarna wordt de bypass verwijderd, en kan de landbouwoversteek worden gerealiseerd.

De werkzaamheden aan de weg zullen tot eind van dit jaar duren.