A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Kaeidyk in Workum
Opdrachtgever

Gemeente súdwest-Fryslân

Aanvang

13 mei 2020

Contactpersoon

W. (Wibo) Faber / A. (Appie) Faber

Status Project

Opgeleverd 14 April 2021

Voor de Gemeente Súdwest Fryslan hebben wij aan de Kaeidyk te Workum een bodemsanering en herinrichting uitgevoerd. De bodem was verontreinigd met lood, deze moest eerst gesaneerd worden. Vervolgens is er nieuwe riolering en een rioolgemaal geplaatst en een fundering gelegd.  De nieuwe elementenverharing bestondt uit c.a. 7000 e.h. straatwerk en een asfaltverharding. Er is ongeveer 460 asfalt gedraaid.