A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Integraal groot onderhoud Sytsinga- en Offingawiersterleane Sneek
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslan

Aanvang

3 oktober 2022

Contactpersoon

Dhr. D (Dennis) Kiewied

Status

In uitvoering

In Sneek werken wij aan het vervangen van riolering op palen. In opdracht van de Gemeente Súdwest-Fryslan wordt in de buurt van de Sytsinga- en Offingawiersterleane de oude riolering (en de palen) verwijderd en vervangen. Op de laatste foto is duidelijk te zien hoe de oude palen uit de grond komen.