A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Integraal groot onderhoud Sytsinga- en Offingawiersterleane Sneek
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslan

Aanvang

3 oktober 2022

Contactpersoon

Dhr. D (Dennis) Kiewied

Status

In uitvoering

In Sneek werken wij aan het vervangen van riolering op palen. In opdracht van de Gemeente Súdwest-Fryslan wordt in de buurt van de Sytsinga- en Offingawiersterleane de oude riolering (en de palen) verwijderd en vervangen. Op de laatste foto is duidelijk te zien hoe de oude palen uit de grond komen.

Inmiddels zijn we toe aan het (machinaal) straten. De fietsstroken en rijbaan worden gelijktijdig aangebracht. Ook de trottoirs worden met behulp van macines opniew aangelegd.