A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting terrein rondom gemeentehuis te Franeker
Opdrachtgever

gemeente Waadhoeke

Aanvang project

2018

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status

Opgeleverd

In opdracht van gemeente Waadhoeke gaan wij het terrein rondom het verbouwde gemeentehuis in Franeker opnieuw inrichten.
Er worden werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd, het aanbrengen van elementenverharding, groenvoorzieningen en terreininrichtingselementen. Mogelijk dat een deel van de elementenverharding wordt vervangen door asfaltverharding.

Inmiddels is bij het gemeentehuis in Franeker de nieuwe tuin aangelegd.  Faber werkt hier samen met Snoek Puur Groen, welke de groenvoorziening voor rekening neemt.

Hieronder een sfeerimpressie van de aanleg. Nu maar hopen op mooi weer zodat de nieuwe aanplant kan groeien en het geheel goed tot zijn recht komt.