A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting terrein rondom gemeentehuis te Franeker
Opdrachtgever

gemeente Waadhoeke

Aanvang project

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status

Binnenkort in uitvoering

In opdracht van gemeente Waadhoeke gaan wij het terrein rondom het verbouwde gemeentehuis in Franeker opnieuw inrichtingen.
Er worden werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd, het aanbrengen van elementenverharding, groenvoorzieningen en terreininrichtingselementen. Mogelijk dat een deel van de elementenverharding wordt vervangen door asfaltverharding.