A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting Sexbierum
Opdrachtgever

Gemeente Franekeradeel

Aanvang project

April 2017

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

Het project
De gemeente Franekeradeel heeft A. Faber B.V. opdrachtgegeven het door een werkgroep bedachte plan voor de herinrichting van Sexbierum uit te voeren. De werkgroep had een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven: maak een plan dat verkeersveiliger is met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen.  In het plan zijn deze aspecten verwerkt. Het plan omvat de herinrichting van (een deel van) de straten: Tsjerk Hiddesstrjitte, Nije Buorren, Alde Buorren, Kade, Fliet, Skoalstrjitte, De Tsjerke-Ekers, Van Haersoltestrjitte en Frjentsjerterrein te Sexbierum.

Hoeveelheden

  • 36.500 m3 grondverzet
  • 13.800 m2 elementenverhardingen verwijderen
  • 12.700 m2 elementenverhardingen aanbrengen
  • 12.000 m2 fundering aanbrengen
  • 400 m1 riolering verwijderen
  • 410 m1 nieuw HWA-riool aanbrengen
  • 170 m1 betonnen zitelementen aanbrengen

Bijzonderheden
Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er  o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. De provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben afspraken gemaakt met de zout- en gaswinners om deze schade te herstellen en te compenseren. Een onderdeel van deze compensatie wordt de Maatschappelijke Plus genoemd. Met het beschikbare geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum en Wijnaldum opgeknapt.

Er wordt in april 2017 gestart en de werkzaamheden worden naar verwachting in december 2017 afgerond.