A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting Oedsmawei te Boksum
Opdrachtgever

Gemeente Menameradiel

Aanvang project

maandag 4 september 2017

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status project

Opgeleverd

Een aantal straten in Boksum worden opnieuw ingericht. Zo worden de kruisingen voorzien van een rotonde en krijgen de straten een ander aanblik door nieuwe verhardingen.

Om de bereikbaarheid voor ondernemers, aan- en omwonenden zo optimaal mogelijk te houden, wordt er gewerkt in fases. Het project wordt in een kort tijdsbestek uitgevoerd. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de periode van september 2017 tot en met half december 2017.

Het project is aangenomen op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De aanbesteding bestond naast een kwantitatief deel uit een kwalitatief deel. Het kwalitatieve deel is beoordeeld op het borgen van de bereikbaarheid en communicatie.