A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting kom Vrouwenparochie
Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Aanvang project

14 september 2015

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

In opdracht van provincie Fryslân gaan wij de provinciale weg,  de N393, die door Vrouwenparochie loopt opnieuw inrichten. De weg is nodig aan onderhoud toe en krijgt daarom een nieuwe laag asfalt.

De huidige parkeerplaats in het centrum krijgt meer de uitstraling van een dorpsplein. De Maximum snelheid gaat op een deel van de weg omlaag. De kern van het dorp wordt een 30 kilometerzone en krijgt gekleurd asfalt. Daarnaast worden de oude brug en vaart in het dorp op een speelse wijze teruggebracht.

De voet- en fietspaden worden omgebouwd tot brede trottoirs, zogeheten fietsstoepen. Deze fietsstoepen zijn bedoeld voor fietsers en voetgangers samen. Om de veiligheid voor fietsers te vergroten, worden ook de fietsoversteekplaatsen aan het begin van het dorp aangepakt.