A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting Franekerstraat Bolsward
Opdrachtgever

BAM / Jorritsma Bouw B.V.

Aanvang project

April 2020

Contact persoon

D. (Dennis) Kiewied

Status

Opgeleverd

In april van dit jaar zijn de werkzaamheden aan de Franekerstraat te Bolsward gestart.

In opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân voert BAM Infra regionaal Drachten de werkzaamheden uit t.b.v. het bouwrijp maken en na de bouw van de woningen, uitgevoerd door Jorritsma Bouw, het woonrijp maken van de uitbreiding.

Jorritsma Bouw B.V. realiseert hier 35 woningen, A.Faber B.V. voert in opdracht van Jorritsma Bouw de civiel technische werkzaamheden uit. De bouw van de woningen zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 gereed zijn, daarna wordt er gestart met het woonrijp maken van het terrein.

Gelijktijdig zijn de werkzaamheden gestart van de “Herinrichting van de Franekerstraat”, dit project is door gemeente Súdwest Fryslân aan de BAM gegund, welke op zijn beurt het overgrote deel van de werkzaamheden aan A.Faber B.V. heeft uitbesteed.