A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting De Vlecke te Gorredijk
Opdrachtgever

Gemeente Opsterland

Aanvang Project

April 2020

Contactpersoon

A. (Ale) de Vos

Status

Opgeleverd: 8 december 2021

Woonwijk De Vlecke in Gorredijk krijgt een nieuwe inrichting. De Schansburg, De Tsjerk Hiddes, De Vlecke en Sjoelstrjitte worden opnieuw bestraat. Ook is er onderzoek gedaan naar het riool. De riolering in deze straten blijkt aan vervanging toe. Daarom wordt het hoofdriool vervangen en niet gerenoveerd.

De gemeente Opsterland heeft veel ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit staat ook omgeschreven in hun coalitieakkoord “Brêge nei de takomst”. Ook bij projecten in de openbare ruimte zien zij kansen om duurzamer te werken. Bij dit project wil de gemeente Opsterland duurzame materialen gebruiken en machines die beter zijn voor het milieu. Een eis voor gunning van dit project is dan ook een CO2 prestatieladder niveau 5 certificering. Bij Aannemersbedrijf A. Faber B.V. zijn wij sinds 2019 niveau 5 gecertificeerd wat meespeelde in de gunning van dit project.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kun je terecht op onze pagina over CO2.

Er zijn nog geen afbeeldingen van dit project.