A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting De Deel te Emmeloord
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Aanvang project

4 maart 2019

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

Opgeleverd juli 2021

Het centrale plein De Deel te Emmeloord wordt opnieuw ingericht. Het plein wordt voorzien van nieuwe elementenverhardingen en het parkeerterrein wordt omringd door een bomenrij. Nieuwe bankjes, verlichting en op de ‘Kleine Deel’ een horecapaviljoen en waterpartij maken het compleet.

De werkzaamheden zijn inmiddels af!