A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting De Deel te Emmeloord
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Aanvang project

4 maart 2019

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

In uitvoering

Het centrale plein De Deel te Emmeloord wordt opnieuw ingericht. Het plein wordt voorzien van nieuwe elementenverhardingen en het parkeerterrein wordt omringd door een bomenrij. Nieuwe bankjes, verlichting en op de ‘Kleine Deel’ een horecapaviljoen en waterpartij maken het compleet.

Na het informeren van de ondernemers, bewoners en andere belangstellende geïnformeerd tijdens een inloopavond, zijn de werkzaamheden inmiddels gestart.