A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting centrum Balk
Opdrachtgever

Gemeente De Fryske Marren

Aanvang project

26 maart 2018

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

In uitvoering

Project
Een deel van het centrum van Balk wordt opnieuw ingericht. Het gaat hierbij om het gedeelte van de Meerweg, de Dubbelstraat, het Haskeplein en een deel van de Bogermanstraat. Door de aanleg van de Verbindingsweg en de betere ontsluiting van Spaans Babcock wordt een groot deel van het zware verkeer uit het centrum geweerd. Hierdoor kan het centrumgebied nu heringericht worden om de aantrekkelijkheid te vergroten.

Planning
De werkzaamheden aan de Meerweg worden voor Koningsdag afgerond. Vanwege het toeristische seizoen en de evenementen wordt de herinrichting van de Dubbelstraat, het Haskeplein en een een deel van de Bogermanstraat na de Balksterweek (week 35-2018) uitgevoerd.