A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting Broereplein te Bolsward
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest-Fryslân

Aanvang

12 maart 2018

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

In uitvoering

In opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân zijn wij gestart met de herinrichting van het Broereplein in Bolsward. Onderdeel van de herinrichting van het plein is de plaatsing van een fontein in de vorm van een vleermuis, in het kader van het project ’11 Fountains’ van Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast worden een aantal parkeerplaatsen verplaatst.

Bij de graafwerkzaamheden voor de pomp van de fontein zijn wij op menselijke resten gestuit. Met deze vondst was al rekening gehouden. Vanaf midden dertiende eeuw tot 1580 was deze plek een kloosterterrein waarvan de Broerekerk deel uitmaakte. De kans op vondsten was dus groot. Archeologen hebben de graafwerkzaamheden verder begeleid en de skeletresten vastgelegd en de fontein is inmiddels geplaatst.