A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Groot onderhoud elementen Súdwest Fryslân
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest Fryslân

Aanvang

April 2022

Contactpersoon

Dhr. D. (Dennis) Kiewied

Status

In uitvoering

In opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân voeren wij werkzaamheden uit aan elementen(verharing) door de hele gemeente. Het werk bestaat uit verschillende deelopdrachen die wij apart van elkaar uitvoeren. Van enkele van die opdrachten zijn hier foto’s te vinden.

Foto’s van riolering: Waubertstrjitte in Parrega (foto 1 tot 4)
Foto’s straatwerk: De Finne in IJlst (foto 5 tot 9)