A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Grondwal Worp Tjaardastraat in Sneek
Opdrachtgever

Gemeente Súdwest Fryslân

Aanvang

Augustus 2023

Contactpersoon

Sander van der Veen

Status

Opgeleverd

In Sneek aan de Worp Tjaardastraat hebben wij in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân een grondwal met 2,5 meter verhoogd. De verhoging was nodig om zichtbeperking te creëren. De grond die we hiervoor hebben gebruikt is vrijgekomen op ons rioleringsproject eerder dit jaar in Sneek en heeft een nuttige herbestemming op deze nieuwe locatie gekregen.