A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Friesland Campina te Workum
Opdrachtgever

Jorritsma Bouw

Aanvang Uitvoering

Februari 2021

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

In uitvoering

Voor opdrachtgever Jorritsma Bouw voeren we het voorbereidende grondwerk uit ter voorbereiding op de nieuwbouw van Friesland Campina te Workum. Om de zachte (veen) grond bouwrijp te maken moet deze eerst worden opgehoogd met zand. Inmiddels ligt het zand op de juiste plaats en is het wachten totdat het goed is gezakt alvorens de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen.

Voor onze opdrachgever Jorritsma gaan wij op deze locatie ook het grondwerk, de buitenriolering, drainage, elementenverharding en terreininrichting verzorgen.