A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Fietspad Lindevallei
Opdrachtgever

Gemeente Weststellingwerf

Aanvang project

7 mei 2018

Contactpersoon

A. (Appie) Faber

Status

Opgeleverd

De Lindevallei
De Lindevallei is een uniek natuurgebied in het beekdal van de Linde ten zuiden van Wolvega dat in beheer is bij het Fryske Gea. Het natuurgebied loopt vanaf de oude Rijksstraatweg tot aan de Kontermansbrug. Tussen deze twee punten loopt een fietspad langs de Linde, zodat men midden door het natuurgebied kan fietsen. Het fietspad, dat ook door veel toeristen wordt gebruikt, ligt op een dijk van het Wetterskip. Die dijk doet tevens dienst als waterkering.

Project
In opdracht van gemeente Weststellingwerf wordt het fietspad vernieuwd. De huidige asfaltverharding wordt verwijderd en het nieuwe fietspad wordt opgebouwd uit schuimbeton en een onderlaag en deklaag van asfalt.

Fases
Het fietspad is zeer geliefd bij fietsers en wordt ook door vele toeristen gebruikt. Om het fietspad zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor inwoners en toeristen en om de bereikbaarheid van Paviljoen Driewegsluis te garanderen, wordt de uitvoering in 3 fases opgedeeld:

  • eerste fase: het gedeelte Stroomkantpad vanaf de Steenwijkerweg tot aan de Sasweg 10
  • tweede fase: Gapenburg vanaf de Sasbrug tot aan de Merriemaden
  • derde fase: Gapenburg vanaf de Merriemaden tot aan de Driewegsluis

Ook worden er omleidingsroutes ingesteld, zodat een groot deel van de fietsroute beschikbaar blijft gedurende het fietsseizoen.