A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Elfstedenhart Witmarsum
Opdrachtgever

Elfstedenhart Recreatie B.V.

Aanvang project

April 2021

Contactpersoon

Dhr, D. Kiewied

Status

In uitvoering

In opdracht van Elfstedenhart Recreatie B.V. mogen wij het toekomstig Landalpark te Witmarsum realiseren. De werkzaamheden op het Landalpark krijgen langzamerhand zijn vorm.

We zijn intussen al meer dan een jaar bezig met grond- riolering- en straatwerkzaamheden op het park. Begin november 2021 is er een onderlaag en gedeelte deklaag gedraaid voor het asfalt. Het omliggende grond- en straatwerk kunnen we hier nu op aanpassen. In fase 2 worden de de eerste woningen overend gezet. Wij brengen bij deze woningen van te voren de riolering, poeren en cunets voor het straatwerk aan. Het receptie gebouw krijgt inmidddels zijn vorm en moet eind januari gereed zijn. De waterpartijen zijn gegraven en de brug en steigers zijn afgelopen december geplaatst.
Momenteel werken we voornamenlijk aan de infrastrucstuur dit nog zijdelings door en zal als het goed is voor de bouwvak 2022 klaar moeten zijn.