A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
De Treffe Heerenveen
Opdrachtgever

Sweco

Aanvang project

1 juni 2021

Contactpersoon

Niels Hoekstra

Status

In uitvoering

Bouwrijp en woonrijp maken van het terrein voor de nieuwbouwwijk De Treffe te Heerenveen