A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
BRM Raatakker te Bant
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Aanvang Project

januari 2022

Contactpersoon

Dhr. N. Hoekstra

Status

In uitvoering

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn wij bezig met het bouwrijp maken van de Raatakker te Bant.