A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Bouwrijp maken De Wisseling in Stiens
Opdrachtgever

Pro Plan Ontwikkeling

Aanvang project

Oktober 2016

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

Het project

Centraal in Stiens maken wij het voormalig spoorwegemplacement aan het tracé van de voormalige spoorlijn Leeuwarden – Anjum bouwrijp. Onze opdrachtgever Pro Plan Ontwikkeling uit Heerenveen heeft hiervoor een plan opgesteld wat uit gaat van de realisatie van 58 woningen. Aan weerszijden van de spoorloods worden deze woningen in rijen gebouwd. Deze rijen komen bijeen langs de oude spoorbaan en refereren aan de treinen die hier vroeger gestald waren. De spoorloods heeft een speciale plek in het plan gekregen en wordt gerestaureerd en gedeeltelijk in oorspronkelijke staat terug gebracht.

Bodemsanering

In het project zitten 2 bodemsaneringen die onder ons eigen BRL 7000 certificaat worden uitgevoerd. De grond bevat plaatselijk minerale olie, het betreft hier een zogenaamde 2T en een 3T sanering. De grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker en vervolgens aangevuld met schoon zand.