A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Bouwrijp maken Luttelgeest zuid Fase 4
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpoler

Aanvang

Februari 2023

Contactpersoon

Dhr. A (Alle) Kramer

Status

In uitvoering

Aan de Ridderspoor in Luttelgeest zijn wij druk in de weer met het bouwrijp maken van de grond zodat onze oprachtgever de gemeente Noordoostpolder hier een nieuwe wijk kan realiseren.