A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Bouwrijp maken fase 2B Emmelhage te Emmeloord
Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Aanvang project

Oktober 2020

Contact persoon

A. (Appie) Faber

Status Project

In uitvoering

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder voeren wij werkzaamheden uit voor het bouwrijp maken van de wijk Emmelhage te Emmeloord.

Het betreft de aanleg van fase 2B, het project bestaat uit het graven van vijverpartijen en aanleg van wegen voorzien van tijdelijk straatwerk inclusief riolering, de werkzaamheden zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2021.