A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Bouw- en woonrijp maken plan Boterdiep te Groningen
Opdrachtgever

Aanvang uitvoering

April 2015

Contactpersoon

A. (Ale) de Vos

Status project

Opgeleverd

Op het project Boterdiep in Groningen worden 72 woningen gebouwd. Het al geruime tijd braak liggende perceel is ook wel bekend onder Tuinland.  Het terrein wordt door ons zowel bouw- als woonrijp gemaakt.