A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Binnenstad Visie, bruggen over West fase 2 Brugstraat en Munnekeholm
Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Aanvang project

22 mei 2018

Contactpersoon

A. (Ale) de Vos

Status

In uitvoering

Dinsdag 22 mei a.s. starten wij in opdracht van gemeente Groningen met het project Binnenstad Visie, bussen over West fase 2 Brugstraat en Munnekeholm.

Opdrachtgever wil meer ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Een gevolg daarvan is dat de bussen een andere route rijden en nu gestart kan worden met de herinrichting van de openbare ruimte. De rijbaan wordt versmald waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers op de trottoirs en het asfalt wordt vervangen door elementenverharding.